Endret: 17 okt 2016     Opprettet: 13 jun 2016

Vindusutskiftning i Rabben Borettslag

SPØRRESKJEMA TIL ANDELSEIERE

Det har nå gått over 1 år siden overtakelsen av entreprise for utskiftninger av vinduer.

I forbindelse med 1 års befaring ønsker styret informasjon om det er oppdaget feil/mangler ved det utførte arbeidet som kan relateres til entreprenørens utførelse. Beboere som mener å ha feil/mangler på sine vinduer må notere det på dette skjemaet og returnere skjemaet til styret.

Det vil bli gått en befaring av de vinduer hvor rapporterte feil/mangler gjør befaring nødvendig. Det gås ikke befaring av leiligheter som ikke har rapportert en reell feil/mangel eller hvor utbedringsansvar ikke er omtvistet. Beboere som påpeker feil/mangler vil bli varslet om tidspunkt for befaring og må gjøre regning med å være tilstede når befaring skal gås (dvs. dagtid). Vi gjør oppmerksom på at forhold som er behandlet særskilt i samarbeid med entreprenør i året som har gått, dvs. forhold som er utbedret eller løst ved annen kompensasjon, ikke skal gjentas på dette skjemaet.

Trykk her for spørreskjema