19 sep 2016

Varsel om økning av fellesutgifter

Styret jobber aktivt med å holde felleskostnadene så lave som mulige og forrige økning i felleskostnadene var i januar 2011 da de ble økt med 17% som følge av våtromsrehabiliteringen.

De senere års prisvekst har medført at overskuddet har blitt mindre samtidig som bredbånd ble inkludert i husleien i 2015, dvs at bredbåndskostnadene blir betalt via felleskostnadene istedenfor privat for den del av hastigheten som er inkludert i den kollektive avtalen.

Selv om borettslaget har en god bankbeholdning ser vi nå at den nært forestående takrehabiliteringen av utvalgte blikktak, som varslet om i årsberetningen, medfører at denne beholdningen vil brukes opp. Ved å øke felleskostnadene noe og utsette avdrag en kort periode viser våre estimat at disse arbeidene kan finansieres gjennom driften uten ytterligere låneopptak.

Med bakgrunn i det overnevnte har styret vedtatt å endre felleskostnadene med 5 % fra 1. november 2016.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Med vennlig hilsen

Styret i Rabben Borettslag