VARSEL OM ØKNING AV FELLESKOSTNADENE

Styret jobber aktivt med å holde felleskostnadene så lave som mulige og forrige økning i felleskostnadene var i november 2016 da de ble økt med 5%, før dette var siste økning med 17% i januar 2011 som følge av våtromsrehabiliteringen.

Den senere tids generelle pris og kostnadsvekst, samt takrehabiliteringen der vi har utført annet vedlikehold som er naturlig i denne forbindelse, har medført at likviditetsoverskuddet til borettslaget har blitt lavere.

Bankbeholdningen vil i henhold til våre prognoser dermed være noe lavere enn anbefalt i en kort periode i forbindelse med avslutningen av takrehabiliteringen.

Ved å øke felleskostnadene noe og utsette avdragsbetalingene, på det lånet som ikke er IN-lån, ut 2018 viser våre prognoser at likviditeten til borettslaget vil holde seg på tilfredsstillende i første halvår og øke til normale nivåer i slutten av siste halvår.

Med bakgrunn i det overnevnte har styret vedtatt å endre felleskostnadene med 3 % fra 1. januar 2018.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Rabben Borettslag