VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER 01.01.2020

Til andelseierne i Rabben Borettslag

 

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 7% fra 01.01.2020. Dette innebærer en husleieøkning i størrelsesorden kr 92,- til kr 181,- pr måned, avhengig av fordelingsnøkkel.

Bakgrunnen for endringen er:
- en generell økning i kostnader (KPI-regulering)
- renteendring på selskapets lån
- økning i kommunale avgifter, henholdsvis en økning på 4,6 % for renovasjon og 10,5% for      vann og avløp.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Felleskosnader Kat 001

Husleie i dag

Ny husleie

Endring pr mnd

1310

1402

92

1733

1854

121

2008

2149

141

2052

2196

144

2139

2289

150

2371

2537

166

2545

2723

178

2582

2763

181

 

Med vennlig hilsen

Styret i Rabben Borettslag