VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Styret har vedtatt å endre felleskostnadene med 5% fra 01.01.2019.

Bakgrunnen for endringen er:

- usikkerhet rundt renteøkning i 2019.
- økning i kommunale avgifter, i underkant av 10% økning i renovasjons- og vann og   avløpsavgift.
- generell økning i kostnadsnivået

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Rabben Borettslag