Daglig drift

Borettslagets vaktmestertjeneste har omfattende arbeidsoppgaver och dermed har styret innført fast kontortid mandag til fredag fra 10-11.

Dette for at vaktmesterne ikke skal bli avbrutt i sin daglige utførelse av vedlikeholdsoppgaver på bygninger og uteareal.

Henvendelser til vaktmesterne ser vi helst gjøres i denne perioden og det vil da også være mulig å møte opp vid vaktmesterkontoret på Kvartsveien 12.

Vaktmesterne vil fremdeles være tilgjengelige på telefon 915 78 875 eller mail vaktmester.rabben_brl@getmail.no slik att akutte saker kan håndteres fortløpende eller slik at tid kan avtales for befaringer etc.

Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt.