Utleielokaler

Rabben borettslag har et selskapslokale og flere bomberom som leies ut. Dersom du er interessert i å leie bomberom kan OBOS forvaltning kontaktes for å høre om det er ledige bomberom. Dersom du skal ha selskap for opptil 20 personer har borettslaget et selskapslokale med nytt kjøkken og nye møbler fra 2010/2011 som kan leies. Ta gjerne kontakt med styret for å foreta en befaring.

Under kan du lese vilkårene for leie og de gjeldende priser for selskapslokalet.

Utleielokalet har adresse:

Mellombølgen 147, 1157 Oslo

Reglement og utleievilkår

Dette reglement gjelder for alle som leier lokalet i Rabben borettslag. Leietaker er forpliktet til å sette seg inn i hele reglementet før gjennomføring av arrangement. Ved mislighold kan borettslaget ved senere anledninger nekte person å leie lokalet, eventuelt kreve ekstra depositum før leieavtale inngås.

 • All bruk av lokalet skal skje etter avtale med Rabben borettslag v/styret.

 • Lokalet er egnet for inntil 20 personer.

 • Ved flere leiesøknader for samme tidsrom vil andelseiere vil prioritert.

 • Fra og med fredag kl. 17:00 til og med søndag samt høytidsdager er utleie forbeholdt andelseiere.

 • Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruksen som er oppslått i lokalet.

 • Hvis arrangement må avlyses av årsaker som er borettslagets ansvar, refunderes forhåndsbetalt beløp. Borettslaget påtar seg ikke ytterligere erstatningsansvar.

 • Rabben borettslag står ikke ansvarlig for leietakers eiendeler eller gjenglemte ting.

Leietaker er ansvarlig for at arrangement gjennomføres på en slik måte at hus og inventar ikke blir skadet. Leier er erstatningsansvarlig for svinn og skader i forbindelse med arrangement. Svinn og skader skal rapporteres til styret samtidig med tilbakelevering av nøkkel.

Prisliste

Leiepriser

Andelseiere

Andre

leietagere

Depositum

Man - Tors

300,-

450,-

600,-

Fre - Søn

600,-

1000,-

600,-

 

Ordensregler

Nøkler til lokalet fås hos styret.

Aktivitetene i lokalet skal ikke være til sjenanse for naboene. Vis hensyn når det gjelder støynivå. Arrangement kan holdes i tidsrommet kl. 09:00 – 01:00. Vanlige husordensregler gjelder; dvs. at det skal være ro etter kl. 23.

 • Røykeloven gjelder, dvs. ingen røyking tillatt i lokalet.

 • Det er ikke tillatt å fjerne utstyr fra lokalet. Leietaker er erstatningspliktig for utstyr som er forsvunnet.

 • Lokalet skal være ryddet og låst ved leietidens utløp

 • Etter endt leie leveres nøkkel tilbake samme sted senest første ordinære arbeidsdag etter leie, med mindre annet er særskilt avtalt

 • Renhold etter bruk

 • Det er leietakers ansvar å rydde og rengjøre etter bruk.

Dette innebærer:

 • Oppvasken skal skylles, settes i oppvaskmaskin, og settes på plass i skap

 • Kjøleskap tømmes

 • Bord, stoler, benkeplater vaskes og tørkes av

 • Gulv støvsuges og/eller vaskes

 • Alle lys slås av, vinduer lukkes og utvendig dør

 • Glass puttes i glasscontainer ved Bergkrystallen T-banestasjon

 • All søppel inne og foran ytterdør fjernes av leietaker og has i svarte søppelsekker og tas med, papir puttes i papircontainere like utenfor bygget (til høyre)

 • Stoler settes opp ned på bordene

Praktisk informasjon

Utleielokalet kan bestilles ved skriftlig henvendelse til styret i Rabben borettslag, Mellombølgen 147, 1157 Oslo.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret ved rabbenborettslag@gmail.com

Leietaker må kontakte styret, undertegne skriftlig leieavtale og betale et depositum på kr 600,- kontant innen 14 dager etter at bestilling er bekreftet av styret.

Hele leiesummen betales inn senest 14 dager før arrangementet.

Leiesummen betales på nett, lenke finner du nedan

Leie (lørdag eller søndag) 600 kr trykk her https://goo.gl/XgtHSo
Leie (ukedag) 300 kr trykk her https://goo.gl/giEs2L

Depositum tilbakebetales i sin helhet i etterkant.

Depositum tilbakebetales ikke dersom:

 • Arrangement avlyses og leietaker ikke varsler om dette senest tre uker på forhånd

 • Arrangement har medført skade på bygning eller inventar