Styrevakt

Styrevakt innebærer at et styremedlem bemanner styrerommet slik at du som beboer kan kjøpe nøkler, fylle vaskekort eller komme med andre henvendelser.

Adressen til styrerommet er:

Mellombølgen 147, 1157 Oslo

Emne

Dato

Start

Slutt

Styrevakt 06.01 18:00 19:00
Styrevakt 20.01 18:00 19:00
Styrevakt 03.02 18:00 19:00
Styrevakt 17.02 18:00 19:00
Styrevakt 02.03 18:00 19:00
Styrevakt 16.03 18:00 19:00
Styrevakt 30.03 18:00 19:00
Styrevakt 20.04 18:00 19:00
Styrevakt 04.05 18:00 19:00
Styrevakt 18.05 18:00 19:00
Styrevakt 08.06 18:00 19:00
Styrevakt 22.06 18:00 19:00
Styrevakt 06.07 18:00 19:00