Styrevakt

Styrevakt innebærer at et styremedlem bemanner styrerommet slik at du som beboer kan kjøpe nøkler, fylle vaskekort eller komme med andre henvendelser.

Adressen til styrerommet er:

Mellombølgen 147, 1157 Oslo

Emne

Dato

Start

Slutt

Styrevakt 17.08 18:00 19:00
Styrevakt 31.08 18:00 19:00
Styrevakt 14.09 18:00 19:00
Styrevakt 28.09 18:00 19:00
Styrevakt 12.10 18:00 19:00
Styrevakt 26.10 18:00 19:00
Styrevakt 09.11 18:00 19:00
Styrevakt 23.11 18:00 19:00
Styrevakt 07.12 18:00 19:00
Styrevakt 21.12 18:00 19:00