Styrevakt

Styrevakt innebærer at et styremedlem bemanner styrerommet slik at du som beboer kan kjøpe nøkler, fylle vaskekort eller komme med andre henvendelser.

Adressen til styrerommet er:

Mellombølgen 147, 1157 Oslo

Emne

Dato

Start

Slutt

Styrevakt 01.07 18:00 19:00
Styrevakt 12.08 18:00 19:00
Styrevakt 26.08 18:00 19:00
Styrevakt 09.09 18:00 19:00
Styrevakt 23.09 18:00 19:00
Styrevakt 07.10 18:00 19:00
Styrevakt 21.10 18:00 19:00
Styrevakt 04.11 18:00 19:00
Styrevakt 18.11 18:00 19:00
Styrevakt 02.12 18:00 19:00
Styrevakt 16.12 18:00 19:00