Styremøter

Møter hvor styret er samlet for å behandle styresaker. Det vil ikke være anledning til å kjøpe nøkler, fylle vaskekort eller komme med andre henvendelser på disse møtene

Emne

Dato

Start

Slutt

Styremøte 20.01 19:00 22:00
Styremøte 10.02 18:00 21:00
Styremøte 09.03 18:00 21:00
Regnskapsmøte/Styremøte 24.03 18:00 21:00
Styremøte 20.04 19:00 22:00
Styremøte 04.05 19:00 22:00
Generalforsamling 06.05 18:00 21:00
Styremøte 02.06 18:00 21:00
Styremøte 22.06 19:00 22:00