Styremøter

Møter hvor styret er samlet for å behandle styresaker. Det vil ikke være anledning til å kjøpe nøkler, fylle vaskekort eller komme med andre henvendelser på disse møtene

Emne

Dato

Start

Slutt

Styremøte 19.08 18:00 21:00
Styremøte 16.09 18:00 21:00
Styremøte 14.10 19:00 21:00
Styremøte 11.11 18:00 21:00
Styremøte 09.12 18:00 21:00