Spørreundersøkelse

Rabben Borettslags ønsker din tilbakemelding på arbeidet som utføres av styret og vaktmestertjenesten i borettslaget.

Rabben Borettslags ønsker din tilbakemelding på arbeidet som utføres av styret og vaktmestertjenesten i borettslaget.

Det kan være både ris og ros, men vi ber om at tilbakemeldingene er saklige og konstruktive.

Spørreundersøkelse trykk her

Skjemaet leveres i styrets postkasse i mellombølgen 147 innen 30.04.2018.