Siste og første mulighet til å kjøpe nøkler og fylle på vaskekort i sommer!

Siste mulighet til å kjøpe nøkler og fylle på vaskekort er 1.7 kl 18-19. Første mulighet etter sommer ferien är 12.8 kl 18-19.

Vi benytter også anledningen til å ønske dere alle riktig god sommer.