Information om reklamasjon och reklamajonperiode

Rabben borettslag
Utskifting av vinduer og balkongdører ferdigstilt juli 2015


Ettårsbefaring
Det er foretatt ettårsbefaring av kontraktsarbeidet. Berettigede reklamasjoner anses nå utbedret.


Reklamasjonsperiode
Reklamasjonstiden på arbeidet løper frem til 3. juli 2020.


Melding om reklamasjoner
Melding om videre eventuelle reklamasjoner må skje skriftlig med bildevedlegg til epostadresse post@palmgren.as eventuelt pr. post til Palmgren AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo.


Totalentreprenør og leverandører
Totalentreprenør: Palmgren AS, Brobekkveien 80, 0582
Vinduer og balkongdører: Nordan AS, Alfasetveien 1, 0668 Oslo
Listverk, utforinger og blomsterbrett: Rovent AS, Bertnesvegen 30, 2166 Oppaker