Våtromsrehabiliteringen i Rabben Borettslag

Våtromsrehabiliteringen i Rabben Borettslag ble ferdigstilt i 2013 og det er 5 års garanti på badene fra borettslagets overtagelse av hele prosjektet den 13.08.13.

Det som er kjøpt som tilvalg og fakturert særskilt fra entreprenør til eier, har 5 års garanti fra faktura dato.

Reklamasjoner skal meldes fra om til entreprenør (S-Bygg) på www.s-bygg.no under ”kontakt oss” der ligger det ”reklamasjonsskjema” som må fylles ut.

Alternativt kan S-Bygg kontaktes via sentralbordet på telefon; 67 07 37 34.

Det må opplyses om at man ønsker kontakt med ansvarlig på våtromsprosjektet til Rabben borettslag og det oppgis adresse og leilighets nr.

BRUKERVEILEDNING trykk her

ET ÅRS SPØRRESKJEMA ANDELSEIERE trykk her