Regler fellesvaskerier

Det er flere fellesvaskerier i borettslaget. Disse ligger i Kvartsveien 4, 6 og 14, Steinspranget 46, 58, 63 og 66/68, Mellombølgen 68 og 155 kan benyttes av beboerne mot betaling av kr. 10,- pr. vask.

Det er viktig at hver og en selv passer på tiden når de vasker. At man benytter den tiden man har, og ikke bruker av andres vasketid. Det er også viktig at alle som bruker vaskeriene rydder opp etter seg. Dvs. tørker opp vaskepulver/tøymykner som de evt. søler på utsiden av maskinene. Og vasker gulv om dette blir tilgriset.

NB!

Hvis vasketiden ikke er påbegynt en time etter fastsatt tid, kan andre benytte seg av vasketiden. Tøy som ikke er tatt ned til fastsatt til vil bli fjernet.

RENHOLD I VASKERIENE

Da det er stilt spørsmål om hvem som har ansvar for renhold i vaskeriene, vil styret presisere husordensreglene : ANDELSHAVERS VEDLIKEHOLDSANSVAR Pkt. 3. ”Alle andelshavere har renholdsplikt i fellesrom”, dette gjelder også vaskeriene, ikke bare kjeller og loft.

Under ser dere hvilke bygg som sorger til hvilke vaskerier

Vaskeri 1, MB 68 - benytes av MB 66-74 og MB 145

Vaskeri 2, MB 155 - benytes av MB 68, 76-78 MB 147-155

Vaskeri 3, SS 46 - benytes av SS 44-55

Vaskeri 4, SS 58 - benytes av SS 52-62

Vaskeri 5, SS 63 - benytes av SS 57-67

Vaskeri 6, SS 68 - benytes av SS 66/68

Vaskeri 7, KV 14 - benytes av KV 9-14

Vaskeri 8, KV 6 - benytes av KV 5-8

Vaskeri 9, KV 4 - benytes av KV 1-4