Betalingsløsning fellesvaskeriene

Kortene og klipp betales og fylles på av styret ved fremvisning av kvittering på utført betaling

Påfylling av kortet skjer på nøkkelvaktene styret avholder på styrerommet i mellombølgen 147. Tidspunktene fremkommer på oppslagstavlene i oppgangen eller på internettsiden www.rabbenborettslag.no

Betalingskort må kjøpes – pris kr 50 pr kort trykk her https://goo.gl/F6gHa6

Alternative påfyllingsbeløp som følge av at pris er kr 10 pr vask er;

150 kr (15 vask) https://goo.gl/XPMYgo

250 kr (25 vask) https://goo.gl/87YjPP

500 kr (50 vask) https://goo.gl/Sk934h

750 kr (75 vask) https://goo.gl/6tnG69

1000 kr (100 vask) https://goo.gl/MRBNyb

Instrukser for bruk av anlegget henges opp i alle fellesvaskerier

Styret presiserer at borettslaget ikke tar ansvar for brukene av kortene og erstatter dermed ikke kort eller saldo på kort eks ved ødelagte eller mistede kort.

SLIK GJØR DU:

1. = Vaskemaskin Nr. 1 Kr. 10,-

2. = Vaskemaskin Nr. 2 Kr. 10,-

Ved vask er tørk gratis.

1. Gjør klar maskinen, legg i tøy et og velg program og temperatur

2. Sett kortet inn i automaten

3. Trykk på nummeret til den maskinen du ønsk er å bruke 1 eller 2

4. Trykk START på automaten for å bekrefte kjøpet

5. Fjern kortet fra automaten

6. Trykk START/AKSLERASJON på maskinen for å starte vaskesyklusen

Du er selv ansvarlig for oppbevaring og bruk av vaskekortet.

Borettslaget erstatter ikke kort eller refunderer ubrukt saldo på kort som blir ødelagt /mistet e.l.