Parkering

Borettslaget har parkeringsplasser, som fordeles etter ventelister.

Ved ønske om parkerings- eller garasjeplass, ta kontakt med OBOS avd. Tveita (tidigere avd Lambertseter) på tlf 22 86 55 00.

Borettslaget har avtale med et parkeringsselskap som kan bøtelegge og/eller taue bort ulovlig parkerte biler.

Dersom du ønsker å klage på en ilagt kontrollavgift må klagen sendes innen 3 uker etter den dagen kontrollavgiften ble ilagt. Klage behandles bare på grunnlag av skriftlig henvendelse, per post, faks eller elektronisk via klageskjema på disse sidene. For veiledning og skjema se link

Leiekontrakt for parkeringsplass finner du her: PARKERING KONTRAKT

Parkering utenfor oppganger ved flytting etc

Ved flytting etc som det er behov for å ha bilen stående utenfor oppgangen i mer enn 20 minutter kan vaktmester kontaktes for å få utvidet parkeringstid med midlertidig parkeringstillatelse. Det bes om at vaktmesterne kontaktes kun i deres arbeidstid.