Lofts og kjellerrydding

Da har vi kommet til den tiden av året hvor borettslaget legger til rette for at dere kan kvitte dere med uønskede gjenstander i leiligheter og boder.

Dette gjennomføres ved at dere gis anledning til å sette ut ved siden av oppgangene det som skal kastes søndag 6 oktober før to søppelbiler kommer måndag 7 oktober kl. 18.00.

Søppelbilene vil starte i henholdsvis Steinspranget 66-68 og Mellombølgen 64-66 for så å jobbe seg gjennom borettslaget.

I tillegg til å ta med seg det som er plassert utenfor inngangen vil fellesarealene og uteområdene i borettslaget gjennomgås og det som ikke er tydelig merket med navn og dato vil bli kastet. Dette gjelder også barnevogner og sykler m.v.

Spesialavfall (maling, el artikler, hvitevarer, tv, bildekk, batterier, lysstoffrør m.m) tas ikke med av søppelbilen , men skal leveres på nærmeste miljøstasjon. For dere vil dette være enten Statoil Abilsø ell. Shell Lambertseter, men hvitevarer, tv, og bildekk, kan også leveres gratis hos de som forhandler slikt, eller på Grønmo avfallsplass.

Det er viktig å presisere at dette er et tiltak som borettslaget yter for beboerne og det er derfor viktig å ikke misbruke denne ordningen. I den grad du setter ut spesialavfall og ikke tar det inn igjen vil du påføre fellesskapet kostandene med å levere dette. Vi oppfordrer dere derfor til å være deres ansvar bevisst og unngå å misbruke denne gode ordningen.

Mvh

Styret i Rabben Borettslag