Kjellerboder

Hvordan skal boder brukes og hva kan lagres?

Styret i Rabben borettslag har fått noen henvendelser fra beboere som har merket lukt eller fått misfarging på noe av det de har lagret i kjellerbodene sine. I den forbindelse ønsker styret å komme med noen praktiske råd når det gjelder bruk av kjellerboder som lagringsplass.

Kjellerboder

I kjellerlokalene er det både fellesboder og boder til hver enkelt leilighet. Kjellerbodene ligger stort sett under terreng, slik at muligheten for at det kan trenge inn fukt fra grunnen ute, er til stede. Denne fukten kan måles i kjellergulv eller på betongvegger, enten som kjelleryttervegger eller som innvendige betongvegger.

Tiltak

Det må derfor tenkes på andre tiltak som er mer rettet mot hvordan bodene kan brukes og hva som kan og bør lagres i kjellerbodene.

Uten å måle, kjennes luftfuktigheten i flere av kjellerrommene høy. Det er ett avtrekk like ved fyringspipa. En runde ute, viser inntak for friskluft på langfasadene, flere på hver side. Styret har sett det som sin oppgave å påse at ristene i tilluftventilene er åpne. Innvendig i kjellerrommene må dere som beboere sørge for av ventilene er åpne. Sitter friskluftventiler i en privat bod, er det eier av denne boden som har ansvaret for å holde den aktuelle ventilen åpen. Er ventilene tettet med aviser, filler og lignende, må dette fjernes for å oppnå maksimal frisklufttilførsel.

Det er like viktig at avtrekksventilene like ved luftepipene også er åpne hele tiden og fri for aviser, filler og lignende.

Bruk av boder.

Pappesker og materialer som kan trekke til seg fukt, må ikke settes direkte på betonggulvet. Må ting lagres i pappesker, må disse opp fra selve betonggulvet, gjerne i hyller eller settes på et materiale som ikke tar til seg fukt.

Hva kan lagres?

Det er ikke gitt at alle kjellerrom er like fuktige. Er det rom eller boder som er tørre og med lav luftfuktighet, kan det være mulig å lagre sesongvarer som ikke er plast eller andre syntetiske materialer. Dette kan prøves ut, men styret tar ikke ansvaret, hvis for eksempel hageputer osv, blir skadet med lukt og muggflekker.

Det bør derfor i hovedsak lagres: bildekk, ski, staver, akebrett, kjelker, plastleker, mulig vedsekker, men ikke rett på betonggulvet, plastmøbler og sykler.

Hva skal ikke lagres.

Tøy, sko, støvler, skøyter, stolseter, puter til utemøbler, osv. Rå ved må ikke legges til tørk i kjellerbodene.

Har du loftbod, er denne bedre egnet til lagring av klær, sko, puter, osv, men ikke til tørk av rå ved.

Styret håper dere har forståelse for disse kjørereglene og at de følges.