Fargekoder til balkongen

Balkonger på lavblokkene:

Treverk: 1500 N

Rekkverk: 6020- R70 (blå)

Balkonger på høyblokker:

Treverk : 1245 Rug

Rekkverk: 6020-R90B