ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Med henvisning til opplysningsplikt iht. borettslagsloven, orienteres at ordinær generalforsamling blir avholdt Onsdag 22 mai - 2019 kl.18.30 i Storstua (Mellombølgen 45, 2.etg – Lokalet ligger i Blåfjellet brl).

Eventuelle forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være innlevert senest 3.mars – 2019

For å kunne fremme forslag til generalforsamlingen må man være andelseier i borettslaget.

Forslaget sendes/leveres borettslagets adresse som er: Rabben Borettslag v/styret Mellombølgen 147, 1157 Oslo (grønn postkasse på veggen utenfor oppgangen). På epost : rabbenborettslag@gmail.com

Forslag som fremmes til behandling ovenfor generalforsamlingen skal være stilet til generalforsamlingen samt undertegnet med andelseiers navn, adresse og leilighetsnummer.

Borettslaget v/styret behandler eventuelle forslag før generalforsamlingen og vil avgi sine merknader og innstilling sammen med forslaget i selve innkallingen/årsmeldingsheftet.

Ved et eventuelt forslag overfor generalforsamlingen, er det naturlig at forslagstiller møter opp til behandlingen og således overfor de fremmøtte andelseiere, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål og avklaringer om forslaget.

NB! For ordens skyld minner styret om at det ifølge vedtektene ikke er anledning til å treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen.

 

Oslo, 13/12 – 2018

Mvh

Rabben borettslag

Styret