Ofte stilte spørsmål

Hva er adressen til styrerommet, der styrevakter avholdes?
Adressen til styrerommet er Mellombølgen 147, 1157 Oslo.


Jeg trenger skilt til ringetablå og postkasse. Hva gjør jeg?

Skilt til ringeklokke kan bestilles ved henvendelse til vaktmester.

Bestilling og betaling av skilt til postkasse gjøres her! Du vil få en bekreftelse på e-post.


Jeg trenger nøkler til felles utgangsdør. Hva gjør jeg?

Nøkler til fellesdørene kan kjøpes ved henvendelse på styrerommet i kontortiden. Den kan bestilles og betales på hemsidan under praktisk informasjon.

Haster det kan du også bestille nøkkel for henting hos vaktmesterne. Det er da viktig at du ringer vaktmesterne etter at du har bestilt.
 

Hvor kjøper jeg vaskerikort / påfylling av vaskerikort til fellesvaskeriet?

Dette gjøres på oppsatte styrevakter, ca vær tredje uke. Oversikt med dato for styrevakter finnes under fanen Styrevakt, i tillegg på alle oppslagstavler.

Kort og klipp kan betales for på hemsidan under praktisk informasjon og fylles på av styret ved fremvisning av kvittering på utført betaling. Det er også mulig å betale kontant ved oppmøte. En vask koster 10 kr.


Hva gjør jeg hvis vaskemaskin el. ikke fungerer i fellesvaskeriene?

Ved feil og mangler i fellesvaskeriene kontaktes vaktmesterkontoret på epost; vaktmester.rabben_brl@getmail.no eller på telefon; 915 78 875.


Jeg ønsker å melde en reklamasjonssak ang. våtromsrehabiliteringen. Hvordan går jeg frem?

Reklamasjoner skal meldes fra om til entreprenør (S-Bygg) på epost; post@s-bygg.no Alternativt kan S-Bygg kontaktes via sentralbordet på telefon; 67 07 37 34.
Det må opplyses om at en ønsker kontakt med ansvarlig på våtromsprosjektet til Rabben borettslag og det oppgis adresse og leilighets nr.


Jeg ønsker å melde en reklamasjonssak ang. vindusutskiftningen. Hvordan går jeg frem?

Reklamasjoner skal meldes fra om til entreprenør (Palmgren) på epost; post@palmgren.as, alternativt kontaktes på telefon; 22 15 46 46.

Jeg ønsker å male min balkong. Hvilken fargekode skal benyttes?


Balkonger på lavblokkene:
Treverk: 1500 N
Rekkverk: 6020- R70 (blå)


Balkonger på høyblokker:
Treverk : 1245 Rug
Rekkverk: 6020-R90B


Har borettslaget en egen internett og bredbåndsavtale?

Følgende tjenester fra Get er inkludert i felleskostnadene;

- Kabel tv (digital) med startpakke 30

- Get Box mikro eller HD PVR box

- Kollektivt bredbånd 50/20

Dersom du som beboer opplever problemer med tjenester som Get leverer bes du kontakte disse direkte på www.get.no, eller på telefon 02123.


Er det lov å grille på balkongen?

Bruk av kullgrill er strengt forbudt i henhold til brannforskriftene.
Bruk av elektrisk grill/gassgrill er tillatt dersom det ikke er til sjenanse for naboene.


Jeg skal få meg et husdyr. Trenger jeg å melde fra om dette?

Ved ønske om dyrehold skal beboer rette en skriftlig henvendelse til de andre beboerne i oppgangen, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. Deretter skal søknad om dyrehold sendes til styret. Skjema for søknad om dyrehold finner du på hemsidan under praktisk informajon.


Jeg ønsker å leie en parkeringsplass i borettslaget. Hva gjør jeg da?


Borettslaget har parkeringsplasser, som fordeles etter ventelister.
Ved ønske om parkeringsplass, ta kontakt med OBOS avd. Lambertseter på tlf 23 16 51 00.


Jeg ønsker å leie et utleielokale i borettslaget. Hva gjør jeg?

Rabben borettslag har et selskapslokale og flere bomberom som leies ut. Dersom du er interessert i å leie bomberom kan OBOS forvaltning kontaktes for å høre om det er noen ledige. Dersom du skal ha selskap for opptil 20 personer har borettslaget et selskapslokale med nytt kjøkken og nye møbler fra 2010/2011 som kan leies. Ta gjerne kontakt med styret for å foreta en befaring.


Jeg ønsker å leie ut boligen min. Er dette noe jeg må melde fra om?

Ved ønske om å leie ut boligen må andelseier henvende seg til Obos avd Lambertseter på tlf; 23 16 51 00 (resepsjonen) og be om et søknadsskjema vedrørende bruksoverlating.
Når dette skjema er fylt ut så sendes det tilbake til Obos avd Lambertseter som så sender det til styret for endelig godkjenning. Når styret har godkjent søknaden kan boligen leies ut.


Jeg har mistet nøkkelen til postkassen. Hva gjør jeg?

Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes. Har en ingen nøkkel må man bytte lås.


Feil på callinganlegg / ringeklokke. Hva gjør jeg?

Ring vaktmester i kontortid på telefon 915 78 875.


Kan jeg montere kjøkkenventilator?

Det er ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Kjøkkenventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning. Det er heller ikke er lov å føre avtrekk fra kjøkkenventilatorer ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet.


Jeg skal pusse opp leiligheten min. Er det noe spesielt jeg må huske på?

Ved oppussing av leilighet er det viktig at husordensreglene blir fulgt:
•  Banking, boring, snekring og lignende er ikke tillatt i perioden mellom kl 21.00 og kl 07.00 på hverdager. På lørdager er det kun tillatt i perioden mellom kl 09.00 og kl 18.00. På søndager, bevegelige helligdager og høytidsdager er det ikke tillatt i det hele tatt.
 
• Ved støyende arbeid som vil foregå over lengre tid skal naboene informeres om antatt varighet på oppussingsarbeidet.
 
•  Midlertidig oppbevaring av avfall i forbindelse med oppussing skal skje i samråd med styret.
 

Jeg ønsker å innglassere balkongen min. Hvordan går jeg frem?


Ved ønske om å innglassere balkong må det søkes godkjenning av plan og bygningsetaten.

Arbeidet må ikke påbegynnes før godkjenningen fra plan og bygningsetaten foreligger. Arbeidet må utføres etter forskriftene.

Husordensreglene må følges når det gjelder tidsrom arbeidet kan foregå og varsling av naboer om tiltakets lengde. Styret ønsker tilbakemelding når arbeidene er utført.


Jeg har planer om å flytte/fjerne noen vegger i min leilighet. Kan jeg gjøre det?

Endringer av en bærekonstruksjon er et søknadspliktig tiltak med ansvarsrett iht plan- og bygningsloven § 20-1. Du må derfor sende en formell søknad til borettslagets styre vedlagt en beskrivelse av tiltaket m/vedlagt tegning.Styret vil behandle søknaden i sitt styremøte.

Etter borettslagets styregodkjenning må det sendes en søknad til Plan- og bygningsetaten fra en, eller et firma som er godkjent som ansvarlig søker. En arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk bør engasjeres til søkeprosessen, da det kreves statiske beregninger og gjeldende dimensjoneringsregler må følges.

Du kan lese mer på hjemmesiden til kommunen:

www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no

Saken kan trolig behandles som ”Byggesak over disk” som gir en rask behandlingstid.


Jeg har noe å klage på. Hvordan kommer jeg i kontakt med noen som kan hjelpe meg?

Når det gjelder driftsrelaterte saker eller andre akutte hendelser kan vaktmester kontaktes på telefon; 915 78 875 eller epost; vaktmester.rabben_brl@getmail.no.


Eventuelle klager, av generell art, som ikke dreier seg om drift av borettslaget, kan rettes til Styret. Styremedlemene kan kontaktes per telefon, eller det kan sendes en epost til rabbenborettslag@gmail.com