Plan og bygg har snudd i høring saken

Plan og bygg har snudd i saken se deres forslag fra s 68 i vedlagte dokument.

“Som følge av at filen ble for stor er ikke reguleringsbestemmelsene i dokumentets s 75-88 medtatt.”

trykk her