Bergkrystallen torg lagt ut på høring.

Da er planene for bergkrystallen torg lagt ut på høring igjen. Dere finner høringsdokumentene på www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/ og høringsfristen (frist for å komme med innspill) er 31.08.15. Inspill kan gis på e-post eller i brevsform men husk da å merk med områdets sdresse og saknummer.