14 mar 2020

Info til andelseier i Rabben brl ifbm koronaviruset i Norge

Viktig melding til andelseiere i Rabben borettslag!

I forbindelse med at Norge er utsatt for koronaviruset og at derfor har blitt innført en del restriksjoner, ønsker Rabben borettslag å gjøre det samme når det gjelder vår vaktordning der vi selger påfylling av vaskekort, nøkkelsalg mm på styrerommet.

 

Følgende regler må følges/aksepteres av andelseierne i Rabben borettslag:

  • Ved fremmøte må alle stå utenfor oppgangen, og vi vil slippe inn kun en andelseier i lokalet om gangen.
  • I lokalet skal det være god avstand (sitte på hver sin side av bordet i styrerommet) mellom andelseier og styrevakten.
  • Alle andelseiere som er syke (forkjølet, hoster etc) bes holde seg hjemme og ikke oppsøke styrerommet.

 

Med vennlig hilsen

Styret