Grøntanlegget har behov for et grundigere vedlikehold

En del av styrets pålagte ansvar er vedlikehold fellesområdene, hvor også grøntområde som hekk, trær, plen og beplantning inngår. Det er derfor inngått avtale med gartner Jan-Scott Bjørthun, Anleggsgartnerfirma Jansbo AS om en vedlikeholdsplan over et antal år for borettslagets grøntanlegg samt suppleringsplanting av bl.a. hekkplanter, trær mm. 

Grøntanlegget har behov for et grundigere vedlikehold. Det er derfor styrets intensjoner å legge opp et program for beskjæring av hekk i ulike sesonger, rydding i feilplantede hekker og fjerning av døde trær med planting av nye, bedre alternativ.

Under arbeidet kommer enkelte av områdene å oppleves som tomme mens hekkene vokser ut igjen, og blir til nye fine busker fullstoppede med blomst.  

Jansbo starter opp arbeidet med å beskjære spirea og rose-spirea etter avblomstring. 

Avfallet blir fliskuttet og anvendt til gjødsling og ugress-stopper lokalt hos oss.

Våre flinke vaktmestere vil fremdeles ha ansvaret for det daglige vedlikehold, ettersyn mv. av lagets uteareal og grøntområde, og generelle spørsmål om dette skal rettes til dem. 

Spørsmål gjeldede vedlikeholdsplanen bes sendes per epost til styret på rabbenborettslag@gmail.com   

Mvh
Styret