Ordinær generalforsamling 2015 – forslagsfrist 24.mars.2015

Med henvisning til opplysningsplikt iht. borettslagsloven, ønsker styret å informere om at ordinær generalforsamling blir avholdt onsdag 13.mai - 2015 kl.18.30 i Lambertseter kirke (Menighetssalen).

Dette medfører at eventuelle forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være innlevert senest 24.mars – 2015. For å kunne fremme forslag til generalforsamlingen må man være andelseier i borettslaget.

Forslag som fremmes til behandling ovenfor generalforsamlingen skal være stilet til generalforsamlingen samt undertegnet med andelseiers navn, adresse og leilighetsnummer.

Forslaget sendes/leveres til borettslagets adresse som er;

Rabben Borettslag

v/styret

Mellombølgen 147

1157 Oslo (grønn postkasse på veggen utenfor oppgangen).

Forslag kan også sendes på e-post: rabben@getmail.no

Borettslaget v/styret behandler eventuelle forslag før generalforsamlingen og vil avgi sine merknader og innstilling sammen med forslaget i selve innkallingen/årsmeldingsheftet.

Ved et eventuelt forslag overfor generalforsamlingen, er det naturlig at forslagstiller møter opp til behandlingen og således overfor de fremmøtte andelseiere, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål og avklaringer om forslaget.

For ordens skyld minner styret om at det ifølge vedtektene ikke er anledning til å treffe beslutninger om andre saker enn de som er angitt i innkallingen til generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Styret i Rabben Borettslag