Detaljregulering for Bergkrystallen torg er vedtatt!

Bystyret vedtok 27. februar 2019 å omregulere Bergkrystallen torg fra parkeringshus og område avsatt til sporvogn til bolig, barnehage, torg og kombinerte formål for blant annet forretning, kontor og bevertning.

For mer informasjon klikk her

Den vedtatte planen er også tilgjengelig gjennom Saksinnsyn www.oslo.kommune.no/saksinnsyn. Søk på saksnummeret ref: 201109678-179. Du kan også få se saksdokumentene, med plankartet og reguleringsbestemmelsene, i vårt kundesenter i Vahls gate 1.

Ønsker du å klage på vedtaket, må du sende klagen til Plan- og bygningsetaten senest 08.04.2019. Gå til http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening «Vedtatt plan» og finn riktig sak. Her kan du sende inn klage. Du kan også sende oss klage per brev.

Orientering om reglene for klageadgang, erstatning og innløsning ligger vedlagt klikk her.

 

Med vennlig hilsen

Styret